نوعی کارت اعتباری است که مشتریان (دارندگان کارت) می‌توانند از فروشندگان کالای ایرانی طرف قرارداد نسبت به خرید کالا یا خدمات مورد نظر اقدام نمایند.
نکته: حامی کارت ویژه هر فروشگاه، صرفاً در نمایندگی ها و فروشگاههای مورد نظر فعال بوده و در سایر پایانه های فروشگاهی غیرفعال می باشد.

مزیت حامی کارت ملت

در راستای حمایت از کالای ایرانی، تسهیلات حامی کارت اعتباری ملت از نرخ ترجیحی برخوردار بوده و نرخ این تسهیلات همواره پایین تر از تسهیلات عادی بانک می باشد.

نحوه دریافت حامی کارت ملت

کارتها به شیوه” انفرادی”  صادر خواهد شد. بدین ترتیب متقاضیان می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب دارای حساب، نسبت به درخواست و انجام مراحل مربوطه طبق قوانین موجود اقدام نمایند

مشخصات کلی حامی کارت ملت

سقف فردی کارت:  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مهلت استفاده از اعتبار کارت: ۳۰ روز
مهلت بازپرداخت و تسویه بدهی: ۷ روز بعد از صدور صورتحساب
هزینه آبونمان صدور کارت: ۱% مبلغ کارت اعتباری
نکته ۲: درصورت عدم تسویۀ بدهی کارت، ظرف مدت زمان تعیین شده (حداکثر تا ۷ روز پس از صدور صورتحساب)، بدهی مربوطه در قالب عقد مرابحه و حداکثر تا  ۳۶ ماه با نرخ ۱۸% تقسیط خواهد شد.