سرمایه گذاری و توسعه بازار در راستای رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور

شرایط اقتصادی فعلی کشور با توجه به افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمد، نیازمند توجه ویژه در حوزه ارائه راهکارهای هوشمند مدیریتی و فناورانه جهت حمایت فعالان اقتصادی از نظر افزایش سودآوری و فروش، توسعه تولید ملی و افزایش قدرت خرید مردم می باشد.

تشکیل حلقه موثر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی                                                                           

در سال ۹۷ با آغاز کار پلتفرم فروش اقساطی کالابیسیم با رویکرد فروش اعتباری آنلاین، شاهد تشکیل حلقه موثر میان سرمایه گذاران و فروشندگان طی ساز و کار و فرآیندی هوشمند هستیم.

پلتفرم کالابیسیم، طی ساز و کار و فرآیندهای هوشمند و مدیریت شده موجب افزایش فروش فعالان اقتصادی و سود آوری و هم چنین افزایش قدرت خرید عموم مردم با رویکرد خریدی سریع تر،ارزان تر و راحت تر می گردد.

مشارکت بانک سپه، بزرگترین بانک دولتی کشور

بدیهی است امکان پذیر بودن فرآیند خرید اعتباری ، مستلزم تامین مالی و اعتباری لازم می باشد ازین روی هلدینگ سرمایه گذاری کارا قراردادهای ارزشمندی در این حوزه با بانک ها،موسسات مالی و بنگاه های اقتصادی داشته که مهم ترین آن ها قرارداد مشارکت و همکاری با بانک سپه به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران می باشد.

توسعه بازار و افزایش فروش در بستر فروش اعتباری آنلاین

 

امکان خرید اعتباری به عنوان رویکرد موثری است که در فرآیند فروش کالا و خدمات در پلتفرم فروش اقساطی کالابیسیم وجود داشته و موجب افزایش توان خرید مردم و افزایش فروش تامین کنندگان کالا و خدمات می گردد و افزایش سودآوری موجب قرار گیری فعالان اقتصادی و فروشندگان در فاز توسعه می گردد.

اتاق فکر تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری کارا

هلدینگ سرمایه گذاری کارا با تکیه بر ظرفیت هایی از جنس دانش و تجربه و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری، مفتخر است با طراحی و بهره برداری از پلتفرم فروش اقساطی کالابیسیم، امکان تعامل موثر میان سرمایه گذاران، فروشندگان و خریداران جهت توسعه فروش و در مقابل افزایش قدرت خرید را فراهم نموده است.