بهره  برداری از نخستین پلتفرم فروش اقساطی

پلتفرم فروش اقساطی کالابیسیم در سال ۱۳۹۷ در راستای توسعه فروش کالا و خدمات و افزایش قدرت خرید توسط هلدینگ کارا به بهره برداری رسید.

تامین اعتبار و شرکای تجاری

با توجه به اعتبارات و تسهیلات لازم جهت فروش اقساطی کالا ، پلتفرم فروش اقساطی کالابیسیم با بانک ها و بنیادهای مالی در راستای ارائه تسهیلات خرید کالا همکاری می نماید.

هلدینگ کارا شریک تجاری بانک سپه، بزرگترین بانک دولتی کشور

هلدینگ سرمایه گذاری کارا قراردادهای ارزشمندی در این حوزه با بانک ها،موسسات مالی و بنگاه های اقتصادی داشته که مهم ترین آن ها قرارداد مشارکت و همکاری با بانک سپه به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران می باشد.

تامین اعتبارات کافی جهت تسهیل ارائه خدمات یکی از استراتژی های مهم هلدینگ کارا بوده و در راستای تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید اقساطی کالا از پلتفرم فروش اقساطی کالابیسیم، قرارداد ارزشمندی میان بانک سپه و هلدینگ سرمایه گذاری کارا منعقد گردید.