کلیه هزینه های مربوط به نصب، راه اندازی مطابق با عرف فروشندگان کالا می باشد.

گارانتی و خدمات پس از فروش معطوف به کالابیسیم نمی شود.

مسئولیت صحت و سقم اطلاعات کالاهای درج شده در پلتفرم به عهده ی پذیرندگان بوده و کالابیسیم در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.

مشتری یا خریدار در قبال انتخاب پذیرنده(فروشنده) کالابیسیم برای تهیه ی کالا/خدمات مورد نظر خود کاملا مختار بوده و بر اساس میزان مطلوبیت و مقبولیت پذیرنده کالا/خدمات مربوطه می تواند از لیست پذیرندگان کالابیسیم انتخاب نماید.

خریدار قبل از اقدام به پرداخت بیعانه جهت خرید کالا/خدمات در پلتفرم کالابیسیم می بایستی از واجد شرایط بودن خود نسبت به دریافت تسهیلات (وام) اطمینان حاصل نماید.در غیر این صورت در خصوص استرداد یا عدم استرداد مبلغ بیعانه مطابق مقررات پیش بینی شده اقدام خواهد شد.

استرداد بیعانه پرداخت شده به خریدار تنها در صورت اثبات تقصیر بانک یا سرمایه گذار خصوصی در راستای اعطای وام از قبیل تغییرات قوانین و مقررات مربوطه، عدم تامین و تخصیص اعتبارات لازم و مواردی از این دست انجام می شود و در صورت اثبات تقصیر مشتری از قبیل علم به عدم شرایط لازم دریافت وام، تعلل در تکمیل کردن موارد مورد نظر بانک یا سرمایه گذار خصوصی و مواردی از این دست، مبلغ بیعانه به خریدار مسترد نخواهد شد.